מרכז הבמבוק Bamboo center - מבנים נוספים

מבנים נוספים

מתקן טיפוס לילדים
מסתור לילדים
קירות ירוקים
מבדד