מרכז הבמבוק Bamboo center - מוטות - טבלה
מידה מחיר
2x3 12,000 ש"ח
3x3 16,200 ש"ח
3x4 18,000 ש"ח
 
המוצר מידות מחיר כולל
מחיצה במבוק עבה שחור חצוי 90*180 340 ש"ח
מחיצה במבוק עבה שחור חצוי 90*240 400 ש"ח
מחיצה במבוק עבה שחור חצוי 90*290 470 ש"ח

המוצר מידות מחיר כולל
מחיצה במבוק עבה בהיר חצוי 90*180 330 ש"ח
מחיצה במבוק עבה בהיר חצוי 90*240 390 ש"ח
מחיצה במבוק עבה בהיר חצוי 90*290 460 ש"ח
   
המוצר תאור מחיר
מראת במבוק 100*70 1700 ש"ח
מראת במבוק 130*70 2000 ש"ח
מראת במבוק 160*70 2300 ש"ח
מראת במבוק 180*70 2700 ש"ח
 
קוטר מידה מחיר
20-22 2*1 160 ש"ח
20-22 2*1.5 240 ש"ח
20-22 2*2 320 ש"ח
 
 
קוטר מידה מחיר
30-35 2*1 180 ש"ח
30-35 2*1.5 270 ש"ח
30-35 2*2 360 ש"ח

 
קוטר אורך מחיר
50 2.5 150 ש"ח
50 3 200 ש"ח
50 3.5 250 ש"ח
50 4 300 ש"ח
50 4.5 350 ש"ח
50 5 400 ש"ח
50 5.5 450 ש"ח
 
קוטר אורך מחיר
80 2.5 350 ש"ח
80 3 400 ש"ח
80 3.5 450 ש"ח
80 4 500 ש"ח
80 4.5 550 ש"ח
80 5 600 ש"ח
80 5.5 650 ש"ח
 
קוטר אורך מחיר
50 2.5 250 ש"ח
50 3 300 ש"ח
50 3.5 375 ש"ח
50 4 400 ש"ח
50 4.5 450 ש"ח
50 5 500 ש"ח
50 5.5 550 ש"ח
​    
קוטר אורך מחיר
80 2.5 275 ש"ח
80 3 400 ש"ח
80 3.5 450 ש"ח
80 4 480 ש"ח
80 4.5 510 ש"ח
80 5 560 ש"ח
80 5.5 600 ש"ח
 
 
קוטר מידה מחיר
14-16 5*1  350 ש"ח
14-16 5*1.5  525 ש"ח
14-16  5*2  700 ש"ח