מרכז הבמבוק Bamboo center - פסלים מנגנים

פסלים מנגנים

פעילות בשילוב הקהילה:
קישוט הענבלים והקמת הפסל המנגן