מרכז הבמבוק Bamboo center - תקנון האתר
ברוכים הבאים לאתר מרכז הבמבוק,

באתר קטלוג מוצרים  המציע ללקוחות מגוון מוצרים ושירותים.

הקניה באמצעות הטלפון כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

א. כללי

א.1 אתר מרכז הבמבוק הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל קטלוג וירטואלי לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.
א.2 באתר לא תתבצענה רכישות מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר. כל המבצע פעולה כאמור מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מפעיליו וינהג על-פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
א.3 לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השירות של מרכז הבמבוק באמצעות אתר האינטרנט תחת הכותרת "צור קשר" או טלפונית בטלפון 0545436609


ב. מי רשאי/ת להשתתף במכירות המוצעות באתר, כל תושב/ת ישראל אשר מלאו לו/ה 18 שנים וברשותו/ה כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ובמסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים.

ב.1 מרכז הבמבוק שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות גולשים שהתנהגותם אינה הולמת, שאינה לפי כללי ההשתתפות ו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר ו/או מי שמסר במתכוון פרטים שגויים ו/או מי שביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במרכז הבמבוק ו/או בגורם כלשהו ו/או מי שעשה שימוש בשירותינו לביצוע מעשה המנוגד לדין, ו/או מי שהפר תנאי תקנון זה ו/או מי שמסר נתון שגוי במתכוון ו/או שלא במתכוון ו/או מי שכרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש.


ג. המוצרים והשרותים המוצעים למכירה באתר מרכז הבמבוק.

ג.1 מרכז הבמבוק עושה כמיטב יכולתו לספק לגולשים באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. התמונות המוצגות הינן לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה. במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר (לדוגמא - לגבי צבע המוצר), הנתונים בכתב הם המחייבים.
ג.2  המוצרים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד. מרכז הבמבוק שומר לעצמו את הזכות לשנות המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. מחיר המוצרים באתר אינו כולל הובלה לבית הלקוח. במידה ואזל המלאי של הזמנה או חלק ממנה, זכות מרכז הבמבוק לבטל את העסקה כפוף להחזר כספי מלא ללקוח 
ג.3 מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת בעמוד המכירה.
ג.4 המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים. מחירים אלא אינם משקפים בהכרח את מחירי המכירה של המוצרים המוצעים, ואינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר עבור המוצעים. המשתתף נושא באחריות המלאה לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם הוא מעוניין קודם לרכישה.


ד. קניה דרך האתר

ד.1 על הקונה למלא טופס ובו פרטים שונים הדרושים, לרבות הפרטים הבאים: שם משפחה ושם פרטי, מספר תעודת זהות, כתובת, פרטי כרטיס האשראי, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני.      אי מסירת מלוא הפרטים המבוקשים, תמנע קניה באתר. מרכז הבמבוק פועל כמיטב יכולתו לשמירת המידע ולא יעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתקנון זה.
ד.2 אסור בהחלט להזין פרטים כוזבים ו/או לא מדויקים ביודעין. מרכז הבמבוק שומר על זכותו לנקוט בהליכים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים, בגין נזקים שיגרמו לו/ או מי מטעמם וכן לבטל השתתפותך בקניות באתר.


ו. אופן התשלום ואספקת המוצרים 

ו.1הלקוח רשאי לבחור במספר תשלומים כמפורט בטבלת התשלומים של המוצר, ובהתאם לתנאים המופיעים בטבלה זו, לרבות תשלום ריביות. הסכום הכולל של ההזמנה ומספר התשלומים יופיעו בטופס ההזמנה. המחירים במכירות השונות כוללים מע"מ
ו.2 והיה ומסיבה כלשהי חברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיך, תבוטל הרכישה, המוצר לא יסופק לך ותחויב בסך של 100 ש"ח כדמי ביטול או 5% מגובה ההצעה לפי הנמוך מבין השניים. 
ו.3 מרכז הבמבוק הוא שקובע את אופן ההובלה והאספקה. משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך לפי שיקול מרכז הבמבוק. למרכז הבמבוק הזכות להודיע לקונה כי אין באפשרותו להוביל את המוצר לאזור מסוים (לרבות עקב היותו אזור מסוכן). במקרה זה לא יחויב המציע בדמי משלוח והמוצר יימסר לידיו בנקודת האיסוף במרכז הבמבוק. 
ו.4 המשלוח כולל הובלה עד לכתובת הלקוח. לא כולל סבלות.
ו.5 פריקת הסחורה על יד הרכב המוביל במקום החניה הקרוב לכתובת  הלקוח. 
ו.6 זמן אספקה כפוף למינימום הזמנות לאותו אזור חלוקה, עד 14 ימי עסקים מאישור הזמנה ותשלום.
ו.7 מרכז הבמבוק רשאי לגבות תוספת דמי משלוח בגין הובלה מיוחדת (לדוגמא הובלה לקומות גבוהות או הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים).
ו.8 בעת תיאום האספקה, ,תתבקש נוכחותך במקום ובמועד האספקה וכן הצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי תעודת המשלוח . קיום דרישה זו מהווה תנאי למסירת המוצר. 


ז. ביטול קניה

ז.1 ע"פ הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב (גם בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני) עד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל. 
ז.2 זכות הביטול לא תעמוד לצרכן לגבי טובין אשר יוצרו במיוחד עבורו בעקבות רכישתו.
ז.3 במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה המציעה , יהיה על הצרכן להחזיר את המוצר אל מרכז הבמבוק. יש להחזיר המוצר על כל חלקיו ובאריזתו המקורית. והיה והתקיימו הוראות הדין המזכות השבת תמורה, מרכז הבמבוק ישיב לצרכן את הסכום ששולם על ידו בגין הנכס או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.


ח. אחריות 

ח.2  מרכז הבמבוק נותן אחריות חלקית בלבד למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם. 
ח.3 האחריות תקפה רק אם המוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים בזמן האספקה.
ח.1.4 מרכז הבמבוק לא ישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים בשל נזקי טבע כגון סדקים וחיפושיות. חיפושיות שאוכלות במבוק נמצאות בישראל ויכולות להגיע לבמבוק  בכל מקום, וזאת למרות שהבמבוקים עוברים תהליך חיטוי נגד מזיקים.
ח.2.4 מרכז הבמבוק לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים ו/או הובלתם. מרכז הבמבוק לא ישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באתר, על ידי צד שלישי, שאינו בשליטתו.
ח.5 מרכז הבמבוק עושה מאמצים רבים בכדי לשמור על תקינות פעילותו של האתר. מרכז הבמבוק אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות - לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת. מרכז הבמבוק לא ישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה /או לכל בעיה טכנית המונעת מהלקוח לבצע קניה באתר. 
ח.6 השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא. לא תהיה לצרכן כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מרכז הבמבוק בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו. 


ט. הפסקת הפעילות באתר או ביטול מכירות 

ט.1 מרכז הבמבוק שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: 
ט.1.1 אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע המשך תקין של מכירה מסוימת, או תקלה כלשהי , אשר מנעה מכירה כלשהי. 
ט.1.2 במקרה של כוח עליון, מלחמה או פעולות איבה המונעים לדעת מרכז הבמבוק את המשך המכירה או ביצועה . 
ט.1.3 אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או שלדעת מרכז הבמבוק נעשתה פעולה בניגוד להוראות תקנון זה. 
ט.1.4 בכל מקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות המחיר. 
ט.2 אם לאחר מכירה של מוצר מתברר שהמוצר אזל, רשאי מרכז הבמבוק לבטל את המכירה ולהשיב לצרכן את כספו. לחילופין רשאי מרכז הבמבוק להציע לצרכן מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחר שלא לרכוש את המוצר החלופי - תבוטל המכירה ויושב לצרכן כספו במלואו. 
ט.3 והיה ומרכז הבמבוק יבטל את המכירה כאמור לעיל , לא תהיה לצרכן כל טענה, תביעה כלפי מרכז הבמבוק. 


י. זכות הקניין רוחני 

י.1 אין להעתיק, לשכפל, למכור, ולתרגם נתונים או מידע כלשהו מן האתר מבלי לקבל את רשותו המפורשת של מרכז הבמבוק מראש ובכתב. כמו כן אסור בהחלט לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמת מרכז הבמבוק מראש ובכתב. 
י.2 זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים, השיטות, הסימנים המסחריים והסודות המסחריים, הינם רכושו של מרכז הבמבוק בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגראפי של האתר, בסיסי הנתונים בו וכל פרט אחר הנוגע לאתר. 


יא. סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות 
יא.1 הפרטים האישיים הנמסרים בעת הגשת קניה ישמרו במאגרי המידע של מרכז הבמבוק.
יא.2 הפרטים האישיים שמסר הצרכן וימסור בעת הקניה, כמו גם פרטי הרכישות שיבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של מרכז הבמבוק. למרות שעל פי חוק אינו חייב למסור לנו את פרטיו האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתו אם לא נקבל אותם.
יא.3 מרכז הבמבוק יהיה רשאי לשלוח לצרכן דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים של מרכז הבמבוק, חידושים באתר בפרט וכיו"ב. אם אינו מעוניין שנפנה אליו כאמור לעיל, יהיה עליו לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שיקבל. כמו כן, מרכז הבמבוק ישתמש בפרטים שימסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אליו אישית ולא יזהו אותו 
יא.4 מרכז הבמבוק מקדיש משאבים ונוקט אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הצרכן מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד מרכז הבמבוק ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.


יב. שונות 

יב.1 מרכז הבמבוק שומר על זכותו לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר. 
יב.2 במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שרות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבית המשפט בחדרה. 
יב.3 הרישום במחשבי מרכז הבמבוק יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל החברה, ע"פ תקנון זה. 
יב.4 התקנון מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד ומתייחס לגברים ונשים כאחד.


נבנה ע"י מרכז הבמבוק
 

תקנון
'מרכז הבמבוק'